Facebook Pixel

Які зміни в оподаткуванні відбулися з 1 серпня

Які зміни в оподаткуванні відбулись з 1 серпня

Які зміни в оподаткуванні відбулись з 1 серпня

Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8401, який офіційно оприлюднений і набуває чинності вже з 1 серпня як Закон № 3219-IX.

Він несе дві головні зміни для бізнесу — з 1 серпня скасовується єдиний податок 2% (усі інші ставки єдиного податку залишаються) та поновлюються деякі податкові перевірки.

Поновлення перевірок

І. Планові документальні податкові перевірки до завершення воєнного стану проводитимуться винятково щодо трьох категорій платників податків:

 1. Платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції.
 2. Платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес).
 3. Платники податків, які надають фінансові, платіжні послуги.

З цією метою план-графік податкових перевірок може щомісячно оновлюватися (сама перевірка може розпочатися не раніше, ніж за 30 календарних днів, наступних за датою оприлюднення оновленого плану-графіку).

Тому зазначеним категорія платників варто періодично переглядати план-графік на предмет включення своїх компаній до нього.

ІІ. Позапланові документальні податкові перевірки до завершення воєнного стану можуть проводитися винятково на таких підставах:

 • за зверненням платника податків;
 • 78.1.1 (у частині документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано інформацію, що свідчить про порушення податкового законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, із джерелом їхнього походження з України та/або з питань оподаткування нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи, зокрема, постійні представництва, платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги);
 • 78.1.2 (платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звітність для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до п. 39.4 ПКУ, якщо їхнє подання передбачено законом);
 • 78.1.5 (платником податків подано в установленому порядку до органу контролю заперечення до акта перевірки в порядку, визначеному п. 86.7 ПКУ, або скаргу на ухвалене за її результатами податкове повідомлення-рішення, у яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування ухваленого за її результатами податкового повідомлення-рішення в разі якщо платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, а об’єктивний їхній розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться винятково з питань, що стали предметом оскарження);
 • 78.1.7 (розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, зокрема іноземної компанії, організації, порушено провадження в справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків);
 • 78.1.8 (платником подано декларацію, у якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від'ємним значенням податку на додану вартість, яке становить понад 100 тис. грн);
 • 78.1.9 (щодо платника податку подано скаргу про ненадання ним податкової / акцизної накладної та/або про порушення порядку її складання / реєстрації);
 • 78.1.12 (органом контролю вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу контролю нижчого рівня здійснено перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної органом контролю нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з'ясування під час перевірки питань, що мали бути з'ясовані під час перевірки для винесення об'єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи контролю);
 • 78.1.14 — 78.1.16 (перевірки з питань трансфертного ціноутворення)
 • 78.1.21 (органом контролю після проведення документальної планової перевірки або документальної позапланової перевірки отримано інформацію та/або документи від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків і свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи контролю. Така перевірка проводиться винятково щодо питань, що стали підставою для проведення такої перевірки);
 • 78.1.22 (у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України, відповідно до вимог підпункту 14.1.193 ПКУ, без взяття на податковий облік);
 • документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями

Поновлення незавершених перевірок

Виникає питання щодо поновлення перевірок, які було розпочато та не завершено станом на 24 лютого 2022 року. У Законі зазначено, що такі перевірки, крім перевірок, для яких встановлено мораторій, поновлюються на невикористаний строк. Питання в тому, чи поновлюються перевірки винятково щодо категорій, які зазначені вище, оскільки те, як зроблено посилання на мораторій, може призводити до різночитань. Щодо цього питання очікуються коментарі ДПС.

Скасування єдиного податку 2%

 • єдиний податок 2% з 1 серпня скасовується. Інші групи та ставки залишаються незмінними;
 • зверніть увагу на перехідні положення в разі переходу на загальну систему — деякі з них направлені на уникнення подвійного оподаткування, інші забороняють відображати певні витрати / обмежують їхній розмір;
 • для платників податків з обсягом доходів до 40 млн грн за 2022 рік (за показниками фінансової звітності) після повернення на загальну систему застосовується річний звітний період. Якщо зазначений обсяг доходу перевищено – застосовується квартальний звітний період;
 • Законом передбачено можливість повернення у 2023 році на спрощену систему в разі переходу на загальну систему після скасування єдиного податку 2%;
 • низку перехідних нюансів передбачено для цілей ПДВ (обов’язок нарахування компенсувального ПДВ за п. 198.5 ПКУ не пізніше 31 жовтня, визначення формули для реєстрації податкових накладних, збереження податкового кредиту тощо).

Штрафи та пеня за наслідками виправлення помилок не застосовуються

З 1 серпня 2023 року в разі виправлення помилок у порядку ст. 50 ПКУ, що призвели до заниження податкового зобов’язання, платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій (так званий «самоштраф») та пені.

З огляду на формальне прочитання таке звільнення стосується в разі виправлення помилок за будь-які періоди в межах строків ст. 50 ПКУ (зокрема періодів до 1 серпня 2023 року). Головне, щоб саме виправлення було здійснено після 1 серпня.

Добровільна сплата податків / ЄСВ на підставі документальних перевірок звільняє від штрафів і пені

Нове та цікаве правило, яке передбачає, що в разі сплати податкового зобов’язання на підставі податкового повідомлення-рішення (ППР) протягом 30 календарних днів, наступних за днем його отримання, за результатами документальних перевірок, поновлених / розпочатих з 1 серпня 2023 року, штрафи, нараховані на суму такого податкового зобов’язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується.

Сума податкового зобов’язання, сплаченого на підставі такого ППР, не підлягає оскарженню ані в адміністративному, ані в судовому порядку.

Такі самі правила передбачили й щодо сплати ЄСВ на підставі вимоги.

Поновлення перебігу строків

Перебіг строків поновлюється (окрім перебігу строків для ДПС щодо планових / позапланових податкових перевірок, на яких розповсюджується мораторій, встановлений з 1 серпня), зокрема, для відповідей на запити ДПС.

Щодо цього нагадуємо, що ігнорування запитів ДПС призводитиме до накладання фінансової відповідальності в загальному випадку в розмірі мінімальної заробітної плати.

Приєднуйтесь до нас в соцмережах!
Подякувати 🎉