Facebook Pixel

Як зекономити на податках в Україні при отриманні іноземних доходів

Олег Чайка
партнер, керівник практики Податків/транзакційного та міжнародного оподаткування АО «Арцінгер»

Часи змінюються, і зараз багато українців отримують іноземні доходи від нерезидентів України. І мова йде не лише про українських заробітчан, які подалися за кордон у пошуках кращої долі, але й про тих українців, хто постійно проживає, працює, займається бізнесом та/чи інвестиційною діяльністю в Україні та з України (надалі – «резиденти»).

В першу чергу це стосується українських ІТ спеціалістів, керівників та працівників іноземних компаній, інвесторів в іноземні ринки капіталу, власників іноземної нерухомості та часток в іноземних компаніях, тощо.

Які іноземні доходи підлягають оподаткуванню в Україні

Доходи, отримані резидентами як в Україні, так і за її межами, підлягають оподаткуванню в Україні, окрім випадків, коли такі доходи спеціально звільнені від оподаткування в Україні.

Як показує наш досвід, резиденти в основному отримують від нерезидентів такі доходи:

a) плата за надання послуг нерезидентам;

b) винагорода українським керівникам та працівникам іноземних компаній;

c) дивіденди від іноземних компаній;

d) доходи від продажу акцій (часток) в іноземних компаніях та інших структурах;

e) доходи від іноземних цінних паперів (фінансових інструментів) та операцій з ними;

f) проценти від іноземних банків;

g) доходи від оренди та/або продажу іноземного нерухомого майна;

h) спадщина, тощо.

Для цілей оподаткування в Україні не має значення, чи резидент отримує доходи в негрошовій формі, або в грошовій формі на рахунки фізичної особи в українських чи іноземних банках.

Варто зазначити, що у багатьох випадках іноземний дохід резидента підлягає оподаткуванню не тільки в Україні, але й у країні його походження. Така ситуація може призвести до подвійного оподаткування одного й того ж економічного доходу в двох країнах.

Щоб цього не сталося, Україна уклала з багатьма країнами угоди про уникнення подвійного оподаткування, в яких зобов'язалася сприяти уникненню подвійного оподаткування в основному шляхом кредитування (зарахування) сум іноземних податків в рахунок українських податків, що сплачуються з таких іноземних доходів. Подібні норми щодо зарахування в Україні іноземних податків передбачені і в Податковому кодексі України.

Іншими словами, при виконанні певних вимог, Україна дозволяє резидентам зменшити український податок з доходів фізичних осіб (далі – «ПДФО») на суму іноземних податків, що були сплачені з іноземних доходів за межами України.

Чи потрібно декларувати іноземні доходи

Так. Резиденти зобов'язані щорічно відображати в декларації про майновий стан і доходи всі іноземні доходи, отримані ними у минулому (звітному) році, а також розраховувати та сплачувати з них податки в Україні.

Як податкові органи України дізнаються про іноземні доходи

Резиденти повинні платити податки з іноземних доходів в Україні, оскільки цього вимагає закон (Податковий кодекс України).

Бажання зекономити та не платити українські податки, покладаючись виключно на те, що податкові органи України не дізнаються про отримані іноземні доходи, є недалекоглядним з багатьох причин.

По-перше, часто резиденти платять іноземні податки у зв'язку з отриманням іноземних доходів, а тому вони можуть зараховувати іноземні податки в Україні. В такому випадку додаткові українські податки щодо іноземних доходів або не будуть сплачуватись взагалі, або їх розмір буде незначним.

По-друге, вже зараз податкові органи України активно обмінюються фінансовою та податковою інформацією зі своїми колегами в інших країнах, та отримують від них інформацію на свої запити, у тому числі і виписки з іноземних банківських рахунків та/чи дані про іноземні доходи резидентів.

А незабаром податковим органам України стане ще легше отримувати таку інформацію про іноземні доходи резидентів. Це пов'язано з тим, що Україна планує завершити приєднання до автоматичного обміну фінансовою інформацією з іншими країнами за стандартом Сommon Reporting Standard ("CRS") у 2022 році.

У разі приєднання України до такого автоматичного обміну фінансовою інформацією, іноземні банки та деякі інші інституції будуть звітувати про банківські та інші рахунки резидентів України до відповідних іноземних податкових органів, а останні будуть в автоматичному режимі направляти таку інформацію податковим органам України на щорічній основі.

Дізнавшись про такі іноземні рахунки резидентів, податкові органи України можуть зробити запит та отримати інформацію щодо таких іноземних рахунків та операцій по них за попередні періоди до впровадження автоматичного обміну інформацією.

А відтак інформація про незадекларовані резидентами в Україні іноземні доходи рано чи пізно може стати відомою податковим органам України.

По-третє, за несплату податків в Україні передбачені великі штрафи (на додаток до власне суми податків, яку також доведеться сплатити). А за умисне ухилення від сплати податків передбачена кримінальна відповідальність.

Як можна виправити ситуацію із несплатою податків з іноземних доходів

Якщо резиденти не декларували в минулих роках доходи з українських та/чи іноземних джерел, вони можуть скористатися податковою амністією, що діє до 1 вересня 2022 року.

В такому випадку резиденти мають право подати до вказаної дати одноразову декларацію, задекларувати в ній кошти та інші активи, придбані за рахунок доходів, з яких не були сплачені податки, та сплатити одноразовий збір за ставками від 2.5% до 9%, в залежності від ситуації.

Подання такої добровільної одноразової декларації в рамках податкової амністії звільняє резидентів від відповідальності за несплату податків у попередніх періодах, а також дозволяє обґрунтувати джерела походження коштів (активів).

Які ставки податку на іноземні доходи

Загальна ставка ПДФО становить 18%. Вона застосовується до більшості доходів з українських та іноземних джерел.

Разом з тим, до дивідендів, що сплачуються іноземними компаніями, застосовується пільгова ставка ПДФО у розмірі 9%. Також, з 1 січня 2022 року, така ж пільгова ставка ПДФО застосовується і до доходів резидентів від іноземних неінкорпорованих утворень (трастів, фондів та/або партнерств) у разі дотримання певних умов.

Нарешті, більшість доходів з українських та іноземних джерел також підлягають оподаткуванню в Україні військовим збором у розмірі 1,5 %.

Як зарахувати іноземні податки в Україні

Як було зазначено вище, іноземні доходи можуть одночасно оподатковуватись як в Україні, так і в країні їх походження, відповідно до податкових правил в цій країні та з урахуванням положень угоди про уникнення подвійного оподаткування з Україною.

Податковий кодекс України передбачає можливість зарахування сплачених за кордоном податків при розрахунку сум податків, які необхідно сплатити в Україні.

Під зарахуванням іноземних податків розуміється зменшення українського ПДФО на суму іноземних податків, сплачених за кордоном, за умови, що між Україною та країною отримання доходів є чинна угода про уникнення подвійного оподаткування.

Наприклад, якщо іноземний дохід підлягає оподаткуванню в Україні ПДФО за ставкою 18%, а за кордоном резидент вже сплатив іноземний податок (наприклад, у джерела виплати) за ставкою 10%, то такий сплачений іноземний податок зараховується в рахунок українського ПДФО за ставкою 18%, в результаті чого резидент має «доплатити» до бюджету України лише ПДФО за ефективною ставкою 8%.

Наразі спірною є можливість зарахування в Україні іноземних податків в рахунок українського військового збору у розмірі 1.5%.

Станом на 1 січня 2022 року Україна уклала угоди про уникнення подвійного оподаткування з 74 країнами.

Для зарахування в Україні іноземних податків, сплачених у цих країнах, потрібно виконати такі умови:

1. Отримати від іноземних податкових органів довідку про суми іноземних доходів та сплачених з них іноземних податків;

2. Подати в Україні річну податкову декларацію та відобразити в ній іноземні доходи та зараховані суми іноземних податків.

Крок 1: отримуємо іноземну довідку

Резидент особисто або через своїх податкових представників (агентів) в іноземній державі отримує від іноземних податкових органів довідку про суми отриманих іноземних доходів та сплачених іноземних податків.

Отримання довідки може потребувати певного часу, а тому варто завчасно подбати про її отримання.

В більшості випадків отриману іноземну довідку необхідно апостилювати (легалізувати) в іноземній державі, перекласти на українську мову та нотаріально засвідчити в Україні підпис перекладача.

Крок 2: подаємо декларацію про майновий стан і доходи

Річну декларацію про майновий стан і доходи можна заповнити і подати через електронний кабінет платника податків або у паперовому форматі.

Дохід у декларації вказується у гривні. Тому отримані за кордоном доходи та суми сплачених іноземних податків потрібно конвертувати у гривню за офіційним курсом НБУ на дату отримання відповідних іноземних доходів.

Різниця між сумою ПДФО, нарахованого в Україні, та сумою іноземного податку, сплаченого за кордоном, підлягає сплаті в Україні. З іноземних доходів в Україні також сплачується й військовий збір у розмірі 1,5%.

Варто зазначити, що якщо за кордоном було сплачено з іноземних доходів більше податків, аніж податків, що нараховані в Україні щодо таких доходів, то сума перевищення може зараховуватися в рахунок українського ПДФО з інших (навіть українських) доходів. Головне, щоб були такі додаткові оподаткувані доходи та достатні суми ПДФО для зарахування суми такого перевищення.

На відміну від деяких інших юрисдикцій, в Україні не передбачена можливість перенесення невикористаних (неврахованих) іноземних податків на майбутні чи минулі податкові періоди.

Загалом, кінцевим строком подання декларації про майновий стан та доходи фізичної особи є 1 травня року, наступного за звітним.

Однак у разі отримання резидентом іноземних доходів та неможливості вчасно (до 1 травня року, наступного за звітним) отримати довідку про сплачені іноземні податки, резидент має право звернутися до податкових органів України зі спеціальною письмовою заявою про подовження строку подачі декларації до 31 грудня року, наступного за звітним.

Співавтор — Анна Голубовська,

старший юрист практики Податків/транзакційного

та міжнародного оподаткування АО «Арцінгер»

Приєднуйтесь до нас в соцмережах!
Подякувати 🎉
The Page Logo
У вас є цікава колонка для The Page?
Пишіть нам: [email protected]

Редакція не несе відповідальності за зміст матеріалу і може не поділяти точку зору його автора