Facebook Pixel

Як отримати статус критично важливого підприємства

Яна Будова
адвокат ЮФ «Місечко та Партнери»

Наразі визначення статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є надзвичайно актуальним.

Це питання набуває особливої значущості у контексті поточних викликів, з якими стикається наша держава в період військової агресії та економічної нестабільності. Нинішня ситуація вимагає від представників бізнесу швидкої адаптації до нових умов та прийняття ефективних рішень, спрямованих на забезпечення стабільності та розвитку підприємств.

Одним із таких стратегічних рішень і є отримання підприємством статусу критично важливого для економіки України, що в подальшому надає підприємствам можливість бронювати своїх ключових працівників та оформлювати їм відстрочку від призову від мобілізації. Це своєю чергою допомагає зберегти важливі галузі економіки та підтримувати розвиток країни у важкі часи.

Критерії для критично важливих підприємств

27.01.2023 Кабінет Міністрів України прийняв постанову №76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час» (далі по тексту також — Постанова 76), якою затверджено порядок бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану і Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (далі по тексту також —критерії критичності).

Підприємство може отримати статус критично важливого для галузі економіки в особливий період, якщо воно відповідає принаймні трьом з наступних критеріїв:

1. Сплата податків

Перший критерій є досить зрозумілим та передбачає, що обсяг сплачених підприємством податків і зборів (за виключенням митних платежів) та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі, що перевищує еквівалент 1,5 млн євро за звітний податковий рік за середньозваженим офіційним курсом Національного банку.

На підтвердження цього критерію необхідно надати довідку, видану відповідним контролюючим органом, на обліку якого перебуває підприємство.

2. Іноземні надходження

Другий критерій стосується суми надходжень у іноземній валюті, яка має перевищувати 32 млн євро за звітний податковий рік. Цей критерій відображає міжнародну діяльність підприємства та його важливість у контексті зовнішньоекономічних відносин.

На підтвердження цього критерію необхідно надати довідку банку, в якому обслуговується підприємство.

3. Стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Третій критерій передбачає визначення підприємства як стратегічно важливого для економіки і безпеки держави згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 83 від 04.03.2015.

Тобто, якщо підприємство включене до переліку стратегічних підприємств, затвердженого вищевказаною урядовою постановою, це означає, що воно автоматично відповідає одному з критеріїв критичності для економіки.

4. Галузеві та національні критерії

Четвертий критерій передбачає, що підприємство підпадає під критерії, які визначаються профільними міністерствами або обласними державними адміністраціями (ОДА), з урахуванням потреб громади та має ключове значення для розвитку відповідної галузі національної економіки або у задоволенні соціально-економічних потреб територіальної громади.

Із особистого досвіду і спостережень можемо зробити висновок, що багато підприємств підтверджують свою відповідність саме цьому критерію, оскільки він застосовується до значної кількості суб'єктів господарювання.

QuoteНасправді даний пункт охоплює широкий спектр інших критеріїв, розроблених профільними міністерствами та військовими адміністраціями, які докладніше буде розглянуто у наступних розділах цієї статті.

Для підтвердження відповідності цьому критерію потрібно пройти додаткову процедуру і отримати відповідне рішення про відповідність одному з критеріїв, затверджених відповідним органом.

5. Відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Даний критерій вимагає від підприємства, установи чи організації відсутності будь-якої заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Така інформація має бути підтверджена довідкою, виданою контролюючим органом за місцем обліку підприємства, форма якої затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 №733.

Вказану довідку можна отримати, звернувшись із заявою до відповідного органу державної податкової служби за місцем обліку підприємства. У заяві важливо зазначити, що інформація необхідна для подальшого подання до профільного міністерства чи державної адміністрації відповідно до вимог Порядку 76.

Також вказану заяву можна подати через Електронний кабінет платника податків, щоб пришвидшити процес отримання довідки від ДПС.

Строк на отримання довідки про відсутність заборгованості становить 5 робочих днів з наступного дня після реєстрації заяви.

При цьому варто зауважити, що строк дії довідки про відсутність заборгованості становить 10 календарних днів з дати її формування, а конкретний термін дії довідки вказується у тексті довідки.

6. Розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб

Для виконання цієї вимоги середня заробітна плата працівників підприємства, установи чи організації за останній календарний квартал повинна бути не нижчою за середню заробітну плату в регіоні за IV квартал 2021 року, відповідно до даних Державної служби статистики.

Як приклад, мінімальний розмір середньої заробітної плати на підприємстві за останній звітній квартал має становити щонайменше 22 795 грн. Ця сума відповідає середньому рівню заробітної плати у Києві за четвертий квартал 2021 року.

Для правильного обчислення середньої заробітної плати за визначений період необхідно керуватися пунктом 4.1.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 №5, відповідно до змісту якого середня заробітна плата на одного працівника в еквіваленті повної зайнятості визначається шляхом обчислення відношення суми нарахованого фонду оплати праці найманих працівників (як штатних, так і позаштатних) до їхньої середньої кількості в еквіваленті повної зайнятості за відповідний період.

QuoteДовідку рекомендуємо роздрукувати на фірмовому бланку підприємства та скріпити підписом керівника і печаткою підприємства.

7. Підприємство, установа, організація є резидентом Дія Сіті

Набуття статусу резидента Дія Сіті включає низку важливих кроків, які детально регулюються процедурою, ініційованою Міністерством цифрової трансформації України. Для отримання цього статусу організації повинні подати заяву через веб-портал Дія Сіті або шляхом надсилання на офіційну адресу електронної пошти Мінцифри. Подання заяви обов'язково має містити повну інформацію, яка підтверджує відповідність всім вимогам, що встановлюються законодавством для отримання статусу резидента Дія Сіті. Після цього Мінцифри має до десяти робочих днів на розгляд заявки та поданих документів. За позитивного результату відповідні органи реєструють інформацію про резидентський статус у спеціальному реєстрі Дія Сіті, а також сповіщають відповідний органі податкової служби.

QuoteПідприємства, які для отримання статусу критично важливого для галузі економіки можуть відповідати щонайменше двом із зазначених вище критеріїв.

Деякі підприємства, зокрема ті, що належать до паливно-енергетичного комплексу («ПЕК»), можуть отримати статус критично важливих, якщо вони відповідають будь-яким з двох вищезазначених критеріїв.

Підприємства, які автоматично в силу Закону мають статус критично важливого підприємства з правом бронювати своїх працівників:

 • представництва донорських установ;
 • виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги згідно з переліком, затвердженим Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
 • підприємства, установи та організації протезно-ортопедичної галузі, що визначені Мінсоцполітики критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері соціального захисту населення, які безпосередньо здійснюють протезування/ортезування.

Як отримати статус критично важливого підприємства за галузевим чи регіональним критерієм

Першим етапом буде отримання статусу підприємства, важливого для функціонування економіки або задоволення потреб територіальної громади, що передбачає виконання низки кроків та відповідність певним критеріям, які розроблені профільними міністерствами або обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) — (п. 4 ч. 2 Порядку 79).

Перший крок: необхідно визначити, яке міністерство або адміністрація відповідає за вашу галузь діяльності або регіон. Наприклад, якщо ваше підприємство належить до агропромислового комплексу, профільним міністерством може бути Міністерство аграрної політики та продовольства України, якщо ви здійснюєте виготовлення ліків, медичного обладнання — Міністерство охорони здоров’я.

Другий крок: слід ознайомитися з критеріями, встановленими профільним міністерством або адміністрацією. Кожне міністерство чи центральний орган виконавчої влади формує свій перелік критеріїв, які можуть включати різні аспекти (наприклад, показники економічної діяльності, соціальної значущості, технологічного рівня та інших факторів).

Це допоможе підприємству оцінити свої шанси на отримання статусу критично важливого та зорієнтуватися, які документи необхідні для подачі заявки.

Третій крок: підприємство повинно документально підтвердити свій вплив на економічні та соціальні потреби національної економіки або територіальної громади. Це включає підготовку всієї необхідної документації, що підтверджує відповідність галузевим чи регіональним критеріям. В залежності від підстав, які ви обрали для підтвердження важливості вашого підприємства, на підтвердження можуть вимагатися різні документи.

Четвертий крок: наступним етапом буде подання клопотання до відповідного профільного міністерства або адміністрації про визнання його критично важливим для задоволення потреб територіальної громади чи галузі економіки. У заяві повинна бути повна інформація про підприємство та обґрунтування відповідності встановленим критеріям.

П’ятий крок: профільне міністерство або адміністрація розглядає заяву та додані документи. Процедура розгляду може зайняти певний час — від 10 до 30 календарних днів, протягом якого можуть бути запитані додаткові документи.

Шостий крок: за умови позитивного розгляду клопотання підприємство отримує рішення (наказ) профільного міністерства чи адміністрації про встановлення відповідності та визначення підприємства таким, що має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади.

QuoteПройшовши всі перелічені вище кроки, підприємство буде відповідати одному із затверджених Постановою 76 критеріїв для отримання статусу критично важливого для галузі економіки в особливий період.

Як уже зазначалося вище, щоб отримати статус критично важливого підприємства, потрібно відповідати щонайменше трьом критеріям, визначеним Порядком 76.

З практики, найпоширенішими є випадки, коли підприємство відповідає критеріям 4, 5 та 6 Постанови №76, а саме:

 • має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади;
 • відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
 • розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менший від розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 року.

Процедура подання документів для визнання підприємства критично важливими

Клопотання про визнання підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період разом з пакетом документів, що підтверджує підстави для отримання такого статусу, подається до міністерства або державної адміністрації, які відповідають за галузь діяльності підприємства або регіон. Наприклад, якщо ваше підприємство належить до агропромислового комплексу, профільним міністерством може бути Міністерство аграрної політики та продовольства України, якщо компанія займається дистриб’юторством, то — Міністерство економіки України тощо.

До такої заяви вам необхідно долучити отримані та підготовлені документи, а саме:

1. Рішення (наказ) профільного міністерства чи адміністрації про встановлення відповідності та визначення підприємства таким, що має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади.

2. Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

3. Довідка про розмір заробітної плати працівників підприємства за останній календарний квартал.

4. Інформація про подання підприємством у встановленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується:

 • копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання або
 • квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку або
 • квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків, або
 • поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

Строк розгляду

Законодавством встановлено, що уповноважений орган має розглянути заяву про визнання підприємства критично важливим у десятиденний термін з дня реєстрації такої заяви.

Порядок бронювання працівників підприємств, визначених критично важливими

Після отримання статусу критично важливого підприємства, що підтверджується відповідним рішенням (наказом) до профільного міністерства чи державної адміністрації подається лист — обґрунтування разом зі списком військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання, оформленим у формі додатку 1 Порядку 76 (далі по тексту також — Список), а також довідкою про кількість військовозобов'язаних, що працюють на підприємстві (додаток 2 до Порядку 76).

Лист — обґрунтування складається в довільній формі та обов’язково має містити:

 • підставу та обставини, які надають підприємству право на бронювання військовозобов’язаних працівників;
 • інформацію про дату прийняття і номер рішення профільного міністерства чи державної адміністрації, на території якої знаходиться підприємство, про визначення його критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 • інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у Списку, їх військово-обліковим документам.

Відповідне профільне міністерство чи державна адміністрація надсилає Списки військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, на погодження до Міністерства оборони України протягом 5 робочих днів з дня отримання таких Списків.

Міністерство оборони протягом 10 робочих днів з дня отримання Списків погоджує їх та надсилає їх до Міністерства економіки України, яке перевіряє такі Списки щодо повноти їх заповнення, наявності обґрунтувань та погодження Міноборони та приймає у строк не більш як п’ять робочих днів з дня отримання Списків рішення про бронювання військовозобов’язаних.

Міністерство економіки України надсилає рішення про бронювання військовозобов’язаних до профільного міністерства чи державної адміністрації, яка доводить наказ про бронювання військовозобов'язаних працівників до відома підприємства, яке подавало Списки.

Обмеження щодо кількості працівників, які можуть бути заброньовані

Кількість військовозобов’язаних, які займають посади на підприємстві і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50% кількості військовозобов’язаних працівників на такому підприємстві.

Подякувати 🎉
The Page Logo
У вас є цікава колонка для The Page?
Пишіть нам: [email protected]