Facebook Pixel
Русский военный корабль, иди нах*й.
Пожертвувати на армію
×

Бізнес прогнозує скорочення працівників на своїх підприємствах та чекає послаблення гривні – НБУ

НБУ провів опитування керівників компаній. Фото: Вікіпедія

НБУ провів опитування керівників компаній. Фото: Вікіпедія

Український бізнес очікує скорочення обсягів виробництва товарів і послуг внаслідок повномасштабної війни та песимістично налаштований щодо рівня ділової активності своїх підприємств.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке провів Національний банк у IІ кварталі 2022 року.

За даними НБУ, в наступні 12 місяців респонденти прогнозують зростання інфляції та девальвацію курсу гривні. Індекс ділових очікувань підприємств становив 72,6% проти 108,2% у І кварталі 2022 року.

Приєднуйтесь до нас в соцмережах!

Зниження індексу ділових очікувань відбулося через погіршення оцінок за всіма складовими індексу, найсуттєвіше – щодо інвестиційних видатків на виконання будівельних робіт, на машини, обладнання та інвентар. Респонденти підприємств усіх видів діяльності очікують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах.

Підприємства очікують скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив «мінус» 48,7% порівняно з «мінус» 1,7% у І кварталі.

Підписуйтесь на нас в Google News!

Погіршилися й очікування бізнесу щодо курсу гривні. Понад половина респондентів (52%) уважають, що обмінний курс перевищить 36.00 грн/долар. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 36.06 грн/дол. (у попередньому кварталі – 9.35 грн/дол. США).

Інфляційні очікування зросли: у IІ кварталі очікувана річна інфляція становила 21,5% порівняно з 9,5% у попередньому кварталі.

58,2% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців перевищить 20%. Воєнні дії є найвагомішим проінфляційним чинником, на думку 93,2% респондентів. Також суттєвий вплив на зростання споживчих цін матимуть витрати на виробництво (58,8%) та обмінний курс (58,6%).

Керівники суттєво погіршили оцінки поточного фінансово-економічного стану власних підприємств. Оцінки підприємств щодо зміни власного фінансово-економічного стану в наступні 12 місяців також є негативними: баланс відповідей – «мінус» 17,1% (у І кварталі – 7,2%). Погіршення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх ринків, окрім будівельних підприємств. Найпесимістичніші очікування в підприємств енерго- та водопостачання («мінус» 26,7%) і транспорту та зв’язку («мінус» 26,4%).

Бізнес прогнозує зменшення обсягів реалізації своєї продукції як в Україні, так і на зовнішньому ринку. Погіршилися очікування підприємств щодо інвестиційних видатків як на машини, обладнання та інвентар, так і на будівельні роботи: баланс відповідей – «мінус» 34,7% і «мінус» 37,2% відповідно (у І кварталі 14,3% та 0,9% відповідно).

Скорочення інвестиційних видатків у наступні 12 місяців прогнозують підприємства всіх видів діяльності. Водночас, пропри низький рівень, залишилися позитивними оцінки щодо обсягів залучення іноземних інвестицій підприємствами, які їх залучають. Зростання очікують підприємства транспорту та зв’язку, інших видів діяльності, енерго- та водопостачання.

Бізнес прогнозує скорочення кількості працівників на своїх підприємствах: баланс відповідей становив «мінус» 29% (у попередньому кварталі – 1,5%). Найпесимістичніші оцінки в підприємств будівництва («мінус» 50% та добувної промисловості («мінус» 46%).

Послабились очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника в наступні 12 місяців: баланс відповідей – 17,5% проти 62,9% у І кварталі. На тлі збереження високих оцінок підприємств щодо потреби найближчим часом у позикових коштах зменшилася частка підприємств, які планують брати банківські кредити, – до 36,9% (у І кварталі – 40,9%).

Частка респондентів, які планують залучати кредити в національній валюті, зросла до 84,6% (у попередньому кварталі – 79%).

Керівники підприємств також відзначили посилення жорсткості умов доступу до банківських кредитів. Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі кредитні ставки (37,2%). Водночас, якщо порівняти з попереднім опитуванням, вплив цього чинника суттєво послабився (на 15.4 п. п.). Натомість посилився (на 11.1 п. п.) чинник «невпевненість у спроможності підприємства вчасно виконувати боргові зобов'язання» Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, зросла до 10,7% проти 7,3% у попередньому кварталі.

Нагадаємо, раніше Національний банк встановив додаткові вимоги до надання інформації в договорах про споживчі кредити, депозити, а також у разі відкриття та ведення поточного рахунку.

Коментарі

Всі новини