Facebook Pixel

Актуальні питання примусового відчуження та вилучення майна під час дії воєнного стану

Станіслав Скрипник
Адвокат, партнер АО «Місечко та партнери»

Правовий режим воєнного стану передбачає можливість обмеження деяких конституційних прав і свобод людини і громадянина, зокрема — права приватної власності. Рухоме та нерухоме майно (транспортні засоби, обладнання, будівлі, споруди тощо) може підлягати відчуженню/ вилученню для потреб держави. Яким чином це унормовано? Якими документами оформляється? Якими шляхами вартість майна відшкодовується власнику? Відповіді на ці питання розповім у цій колонці.

Отже, в статті 41 Конституції України зазначається, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності в умовах воєнного чи надзвичайного стану допускається лише з наступним повним відшкодуванням їх вартості.

Відповідно до п.4, ч.1, ст.8 Закону України № 389-VIII, в умовах правового режиму воєнного стану військове командування разом із військовими адміністраціями можуть здійснювати примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучення майна державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави. Постанова Кабінету Міністрів України №998 затверджує Порядок розгляду заяв та здійснення виплат для наступної повної компенсації за примусово відчужене майно.

Хто приймає рішення про відчуження майна?

Військове командування — зокрема командувачі (начальники) органів військового управління, командири з’єднань, військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань — видає обов’язкові до виконання накази і директиви з питань забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку. Відповідно наказами закріплюються й рішення щодо відчуження/ вилучення майна.

При цьому військове командування погоджує такі рішення з відповідною військовою адміністрацією. Але у місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється без погодження з військовими адміністраціями.

Акт про примусове відчуження або вилучення майна

Основний документ про примусове відчуження або вилучення майна – акт, який складається за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. В акті повинна міститись наступна інформація:

 1. Назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження.
 2. Відомості про власника майна (для юридичних осіб — повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код; для фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові, постійне місце проживання та індивідуальний податковий номер).
 3. Відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності).
 4. Опис майна, достатній для його ідентифікації. Для нерухомого майна — відомості про місцезнаходження (адреса), для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) — відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані;
 5. Сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).

Акт підписується власником майна або його законним представником і уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів. Право державної власності на майно виникає з дати підписання акта.

При цьому підписання акта власником не може розглядатися як надання згоди на примусове відчуження, оскільки законодавство не передбачає надання такої згоди. Зміст поняття «примусове відчуження майна» не може передбачати надання згоди, оскільки таке відчуження реалізується уповноваженими на те законом суб’єктами, поза волею власника.

Підписати акт може законний представник власника. Зі змісту статті 242 Цивільного кодексу України вбачається, що законним представником є особа, яка у випадках, встановлених законом, наділена повноваженнями на представництво іншої особи. При цьому представник повинен мати необхідний обсяг повноважень на вчинення тих чи інших дій від імені особи, яку він представляє.

Оцінка майна, що підлягає примусовому відчуженню

До акта обов’язково повинен додаватись висновок про вартість майна за результатам його оцінки. Згідно з частинами першою, другою статті 8 8 Закону України № 4765-VI, оцінка майна, що підлягає примусовому відчуженню, проводиться у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Тобто її мають здійснювати суб’єкти оціночної діяльності — суб’єкти господарювання з відповідною компетенцією.

У разі неможливості залучити до оцінки майна суб’єктів оціночної діяльності — органами державної влади або органами місцевого самоврядування за погодженням із власником майна. У разі відмови або відсутності власника майна зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно. При цьому таку оцінку власник може оскаржити в суді.

Отже, підсумовуємо: примусове відчуження майна оформляється наступними документами:

 1. Рішення (наказ) військового командування.
 2. Акт про примусове відчуження майна, до якого додається 3) висновок про його вартість.

Який порядок виплати компенсації?

Закон України № 4765-VI розрізняє:

 1. Примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави.
 2. Вилучення майна державних підприємств, що перебуває в господарському віданні або оперативному управлінні.

Щодо першого повинно здійснюватися попереднє повне або наступне повне відшкодуванням його вартості. Щодо другого — відшкодування не здійснюється.

На отримання відшкодування у разі відчуження майна мають право:

 • юридичні особи комунальної і приватної форми власності;
 • фізичні особи;
 • їх правонаступники та спадкоємці.

Попереднє повне відшкодування

Попереднє повне відшкодування вартості майна здійснюється військовим командуванням чи органом, що прийняв рішення про таке відчуження, за рахунок коштів державного бюджету до підписання акта.

Наступне повне відшкодування

Наступне повне відшкодування здійснюється протягом п’яти наступних бюджетних періодів після скасування правового режиму воєнного стану за рахунок коштів державного бюджету (бюджетний період дорівнює 1 календарному року). Оформлення документів та оцінка теж компенсуються за рахунок коштів державного бюджету.

Для отримання наступної повної компенсації колишній власник майна або уповноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного стану повинен звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна. Наголошуємо: йдеться про ті самі три документи, які згадувались вище.

Чи можна повернути майно назад?

Законодавством передбачено також механізм повернення майна колишньому власнику, але лише в судовому порядку. Такий механізм застосовується у разі якщо після скасування правового режиму воєнного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні. Підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили.

У разі повернення майна особі у неї поновлюється право власності на це майно. Одночасно особа зобов’язана повернути грошову суму, яка була нею одержана у зв’язку з відчуженням майна (тобто компенсацію), з вирахуванням розумної плати за використання цього майна. Крім того, колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

Отже, процедура примусового відчуження та вилучення майна під час дії воєнного стану цілком унормована. Питання якщо і можуть виникати, то лише в певних нюансах. Своєю чергою ми наголошуємо на важливості коректного та повного оформлення документів у разі відчуження/ вилучення майна. Адже це визначає перспективи отримання відшкодування вартості майна.

Приєднуйтесь до нас в соцмережах!
Подякувати 🎉
The Page Logo
У вас є цікава колонка для The Page?
Пишіть нам: [email protected]