Facebook Pixel

Обмін податковою інформацією: що варто знати

Гіві Дзандзава
член Асоціації правників України
Фото: Firmbee/Pixabay

Фото: Firmbee/Pixabay

Беззаперечним фактом є те, що в сучасному світі інформація — найцінніший ресурс. І від того, в чиї руки вона потрапить, може залежати безпека кожного громадянина.

Саме тому «обмін податковою інформацією», на перший погляд, звучить як втручання в приватні відносини між людиною та державою, з якою вона безпосередньо взаємодіє.

Та, якщо розібратися глибше, стає зрозуміло, що для людини, яка, наприклад, бажає вести винятково законний бізнес, обмін податковою інформацією між державами є захистом її інтересів, а не ворожим явищем.

Telegram Logo

Звичайно, однією з головних цілей механізму є виявлення порушників, які, будучи резидентами однієї країни, мають рахунки та відповідно грошові надходження на них у фінансових установах іншої країни, і при цьому не бажають ділитися такими відомостями з країною, резидентом якої вони є.

Та для осіб, які працюють «в білу», обмін податковою інформацією захищає їх від ймовірного подвійного оподаткування. Це згадується і в листі Міністерства закордонних справ від 8 жовтня 2007 року.

Отже, цей механізм гарантує реальне виконання задач, які були поставлені, наприклад, між урядом України та урядом США в Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень щодо податків на доходи та капітал.

У підсумку

Тут варто зазначити, що власником фінансового рахунку є саме нерезидент — фіз- або юрособа чи представництво нерезидента в країні, де вона має рахунок. І відповідно ця ж особа-резидент у країні, куди повинна бути передана відповідна податкова інформація.

Водночас не слід плутати визначення громадянства та резидентства. Так, закон від 3 грудня 2019 року, яким були внесені зміни до деяких чинних нормативних актів, вживає саме терміни резидент та нерезидент.

Однак трапляються випадки, коли особа може бути громадянином однієї країни, але фактично не бути її резидентом. У такому разі необхідна наявність угоди між урядом країни, де відкритий рахунок такої особи, та між урядом країни, резидентом якої ця особа визнається.

Говорячи про ризики забезпечення дотримання вимог конфіденційності й захисту персональних даних, слід зазначити, що важливість цього питання наразі отримала новий подих, а провідні країни створюють нові вимоги до отримувачів такої конфіденційної інформації.

Крім того, слід наголосити про гарантію цього питання й при обміні податковою інформацією. Так, одна з вимог до ДПС України — проходження необхідних перевірок Глобального форуму ОЕСР з питання забезпечення дотримання вимог конфіденційності й захисту персональних даних. Сам факт обов’язковості дотримання таких вимог є позитивним явищем.

На яких нормативних актах чи угодах ґрунтується обмін

Деяка нормативна основа механізму обміну податковою інформацією вже згадувалася вище, однак, без сумніву нормативним базисом цього механізму сьогодні є FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – закон США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків».

Крім того, ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) розроблений стандарт щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, депонування повідомлень та застережень у Секретаріат ОЕСР (CRS (Common Reporting Standard).

Інакше кажучи, CRS – це міжнародний аналог FATCA, що має на меті збільшення прозорості систем оподаткування та запобігання глобальному ухиленню від сплати податків.

Ухвалення законів №322-IX від 3 грудня 2019 року та №323-IX від 3 грудня 2019 року створило правову основу для збору відповідної податкової інформації та, що більш важливо, її подальшу передачу до країн, резидентами яких і є власники рахунків.

Крім того, вимоги зі збору інформації та подання звітів поширюються не лише на рахунки, контрольовані резидентами США (основою якої вже і так є FATCA та міжвідомча угода), а й на рахунки резидентів інших країн, з якими досягнуті відповідні домовленості щодо обміну інформацією.

Однак наразі автоматичний обмін податковою інформацією не може функціонувати без будь-яких перешкод, так як ще залишилися певні питання, які потребують вирішення.

Так, одними з них є ухвалення підзаконних актів, які чітко встановлюватимуть порядок передачі податкової інформації, перелік установ, що підпадають під дію цього механізму, порядок ідентифікації рахунків нерезидентів тощо.

Також деякий час ще триватиме підписання міжвідомчих угод про автоматичний обмін податковою інформацією.

Проте базис, який встановлює правову підставу для автоматичного обміну податковою інформацією та, що немаловажно, повністю відповідає міжнародним тенденціям, уже закладений.

The Page Logo
У вас є цікава колонка для The Page?
Пишіть нам: [email protected]

Редакція не несе відповідальності за зміст матеріалу і може не поділяти точку зору його автора

Коментарі

Всі новини